OSI Judo er gruppen for deg som vil trene judo ved Universitetet i Oslo.

Judo er en japansk kampkunst formalisert av Jigoro Kano på slutten av 1800- og starten av 1900-tallet, og er både god trening og effektivt selvforsvar. Judo ble også tenkt som en måte å skape bedre borgere på igjennom disiplin og samhold. Judo fikk status som OL-gren i 1964, og er verdens 7. største olympiske idrett med over 20 millioner utøvere på verdensbasis.


OSI Judo er en liten gruppe studenter som trener judo. Vi trener vanligvis 2 ganger i uka i kampsportsalen i kjelleren på Domus Athletica. Nye medlemmer er velkomne hele året, så alle interesserte oppfordres til å ta kontakt. 

Det er et godt samhold i gruppa, både sportslig og sosialt.